Πώς θα υπολογίσω την επιφάνεια που θέλω να βάψω;

Τα τετραγωνικά προς βαφή υπολογίζονται αθροίζοντας όλα τα μήκη των τοίχων, πολλαπλασιάζοντας με το ύψος και τέλος αφαιρώντας τα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα κλπ)