Κάθε εργασία, όσο και κάθε προϊόν, για να μας δώσει το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα, χρειάζεται και την κατάλληλη ή πολλές φορές απαραίτητη προετοιμασία - προεργασία

PolyDur Αδιάβροχο Διάφανο Αστάρι Ισχυρής Πρόσφυσης Νερού

PolyDur Αδιάβροχο Διάφανο Αστάρι Ισχυρής Πρόσφυσης Νερού

Για επαγγελματίες στα δύσκολα!

 • Αστάρωμα σκυροδεμάτων
 • Αστάρωμα επιφανειών με υγρασία
 • Αστάρωμα επιφανειών με υψηλό συντελεστή δυσκολιών
 • Αστάρωμα επιφανειών με σαθρές προγενέστερες επιχρίσεις
 • Μη διαπερατό από το διοξείδιο του άνθρακα
 • Μειώνει την αλκαλικότητα της επιφάνειας και δημιουργεί άριστη πρόσφυση
 • Υψηλές αντοχές σε καιρικές συνθήκες
 • Ιδανικό για εργασίες με υψηλό συντελεστή δυσκολίας
 • Εντελώς Άοσμο
 • Μηδενικό V.O.C.
 • Ιδανικό για χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς
 

Απόδοση: 20 m2/l

Το αστάρι για μόνωση θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά διαλυτικού; Πρέπει να το τοποθετήσω σε έναν όχι καλά αεριζόμενο χώρο και με ενοχλούν οι αναθυμιάσεις του διαλυτικού; Για να έχετε θετικά αποτελέσματα σε μία δύσκολη εφαρμογή πρέπει απαραίτητα να στηριχθείτε στα κατάλληλα υλικά. Εάν δεν έχετε να αντιμετωπίσετε λίπη ή και πίσσες προτιμήστε το Αστάρι Μόνωσης Νερού. Είναι απόλυτα άοσμο, σας παρέχει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με ένα αστάρι διαλυτικού και ταυτόχρονα δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και εσάς.

Δοκιμάστε το!

Αραίωση με νερό σε αναλογία 1/1.

Ειδικό διάφανο αστάρι πολύ μικρής κοκκομετρίας (μικρονιζέ) ισχυρής πρόσφυσης, υδατικής διασποράς. Δεν δημιουργεί φιλμ, αλλά εμποτίζει την επιφάνεια. Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες όπως τοίχοι και οροφές από σοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, μπετό, κ.λπ.. Έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση σε καινούργιες αλλά και παλιές επιφάνειες. Προσφέρει πολύ καλή μόνωση της επιφάνειας ακόμη και από τον ατμοσφαιρικό αέρα καθώς "σφραγίζει" σε βάθος τους πόρους αυτής. Είναι ιδανικό υπόστρωμα για όλα τα είδη χρωμάτων εσωτερικά και εξωτερικά.

Ιδανικό για αστάρωμα : σκυροδεμάτων, επιχρισμάτων, επιφανειών με υγρασία και υψηλό συντελεστή δυσκολιών, επιφανειών με προγενέστερες επιχρίσεις ασβέστη ή υδροχρώματος.

Με την εφαρμογή του PolyDur W επιτυγχάνουμε ταυτόχρονα:

 • Μείωση της αλκαλικότητας της επιφάνειας που είναι πολύ συνήθης όταν αυτή είναι πολύ καινούργια η πολύ παλιά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρξει η κατάλληλη πρόσφυση του υλικού στην επιχριόμενη επιφάνεια.
 • Άριστη πρόσφυση και προστασία της επιφάνειας (εισχωρεί βαθιά στην επιφάνεια και την διαποτίζει τέλεια).
 • Η ακρυλική βάση του, του δίνει την δυνατότητα και ιδιαιτερότητα, να μπορεί να επιχριστεί στην συνέχεια με οποιοδήποτε υλικό ενός συστατικού.
 • Ο εμποτισμός στην επιφάνεια που επιχρίουμε και η μοναδική συμπεριφορά του  (έχει την δυνατότητα να ανασυγκροτεί την δομή της επιφάνειας που επιχρίουμε), το καθιστά μοναδικό για εργασίες με υψηλό συντελεστή δυσκολίας : επιφάνειες υγρασμένες οι οποίες κονιοποιούνται, επιφάνειες διαβρωμένες από υγρασία κλπ.
 • Έχει πολύ υψηλές αντοχές σε κάθε είδους καιρικές συνθήκες και δεν διαβρώνεται από ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, πάγο, άλατα, κλπ.
 • Είναι μη διαπερατό ακόμη και από το διοξείδιο του άνθρακος (μελέτες του Κρατικού Γερμανικού Χημείου, απέδειξαν την μοναδικότητα του είδους του με άριστη συμπεριφορά κατά της γήρανσης των κτιρίων των πόλεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των υψηλών ρύπων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η γήρανση των κτιρίων οφείλεται στους υψηλούς ρύπους, οι οποίοι διαπερνούν το σκυρόδεμα και φτάνουν μέχρι τον οπλισμό του οικοδομήματος, γεγονός που προκαλεί την σταδιακή κατάρρευση τους.)  Η ιδιότητα του αυτή το καθιστά, πλέον σήμερα, αναγκαίο σε κάθε είδους επίχριση.

Προετοιμασία Εφαρμογής:  Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής:  Θερμοκρασία: 10°-30°C, Υγρασία: σχετικά χαμηλή.  Προετοιμάζουμε όλες τις επιφάνειες έτσι ώστε να είναι καθαρές απαλλαγμένες από σαθρά, λίπη, άλατα, σκουριές και κάθε είδους υπολείμματα.  Εφαρμόζουμε το primer σε μία μόνον στρώση.

Οδηγίες Εφαρμογής:  Ανακατεύουμε καλά το υλικό όπως βρίσκεται στο δοχείο του. Το υλικό αραιώνεται με 1 μέρος νερό. Για τον καθαρισμό των εργαλείων χρησιμοποιήστε Νερό.

Εργαλεία Εφαρμογής: Το προϊόν PolyDur W. μπορείτε να το εφαρμόσετε με

 • Πινέλο
 • Ρολό
 • Μηχάνημα βαφής Airless
 • Πιστόλι αέρος

Αποχρώσεις: Άχρωμο γαλακτώδες

Αποθήκευση: Αποφεύγετε τις απότομες αυξομειώσεις θερμοκρασίας, αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο,  αποθηκεύετε τα υλικά σε μέρη σκιερά, με χαμηλή υγρασία. Θερμοκρασία Αποθήκευσης: 5-30°C

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

S 2 - ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΩΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
S29 - ΜΗΝ ΑΔΕΙΑΖΕΤΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
S46 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΔΕΙΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την Καρτέλα Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος

Πληροφορίες Μεταφοράς

Το υλικό δεν θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε ζητήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικά (A.D.R.), σιδηροδρομικά (RID), θαλάσσια (IMDG code) και αεροπορικά (IATA).

Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τις οδηγίες 67/548/CEE και 1999/45/CE και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές: καμία

Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες
Χρώμα : διάφανο
Οσμή : καμία οσμή
Φυσική Κατάσταση : υγρό
Διαλυτότητα : διαλυτό σε νερό
pH : 7,50 - 8,00
Σημείο Ανάφλεξης : >60°C
Ειδικό βάρος : 0,98 Kg/l
VOC (Οδηγία 2004/42/CE) : 0% - 0g/l σκευάσματος
VOC (πτητικός άνθρακας) : 0% - 0g/l σκευάσματος
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Στερεά Κατ’ Όγκον (%) : -
Καλυπτική Ικανότητα : -
Θεωρητική Απόδοση : 12-20 m²/l
Αντοχή στο Πλύσιμο : -
Χρόνος Αποθήκευσης : 1 έτος (Ελάχιστος χρόνος)
VOC (Οδηγία 2004/42/CE) : Πρίμερ Στερεωτικά
VOC εκφρασμένα σε g/l προϊόντος έτοιμου για χρήση : Μέγιστη τιμή: 50,00 (2007) - 30,00 (2010)
VOC προϊόντος : 0,00
Κωδικός Τίτλος Μέγεθος Χρώμα Τιμή
10603008 Quality in Life PolyDur Αστάρι Μόνωσης Νερού 0.75 lt Transparent - Διάφανο 5.25 €
10603030 Quality in Life PolyDur Αστάρι Μόνωσης Νερού 3 lt Transparent - Διάφανο 17.20 €
10603100 Quality in Life PolyDur Αστάρι Μόνωσης Νερού 10 lt Transparent - Διάφανο 53.00 €
10603180 Quality in Life PolyDur Αστάρι Μόνωσης Νερού 18 lt Transparent - Διάφανο 94.50 €

Name:
Email:
Subject:
Message:
x