Η απόλυτη προστασία σε κάθε εξωτερική ξύλινη επιφάνεια
Εγγύηση αποτελέσματος!

Υδατικής διασποράς βερνίκια. Κατάλληλα για κάθε εξωτερική επιφάνεια που επιθυμούμε τη μέγιστη προστασία.