Ακρυλικά Χρώματα, υψηλών αντοχών, για βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων (σοβάδων), γυψοσανίδων, σκυροδεμάτων